nuclear-fusion
  SRRB = Societatea Romana de Robotica, Filiala Bucuresti
 
Societatea Română de Robotică, filiala Bucuresti
 
SRR Bucuresti,
SRR (Societatea Română de Robotică) sau ARR (Asociaţia Română de Robotică)

Un scurt ISTORIC al catedrei TMR (Teoria Mecanismelor şi a Roboţilor), catedră în care au luat fiinţă SRR (Societatea Română de Robotică, sau ARR) şi Simpozionul Internaţional de Roboţi Industriali

 

Catedra de Teoria Mecanismelor s-a înfiinţat în anul 1962 în cadrul Institutului Politehnic Bucureşti la iniţiativa prof.dr.doc.şt.ing. N.I. Manolescu, decan al Facultăţii de Transporturi.

Crearea catedrei a răspuns atât unor cerinţe ale economiei naţionale, precum şi poziţiei Ştiinţei Mecanismelor la nivel mondial, aceasta constituind unul dintre domeniile fundamentale ale ingineriei mecanice şi ulterior al ingineriei mecatronice în cele mai prestigioase universităţi şi centre de cercetare mondiale.

Această viziune a fost împărtăşită de membrii marcanţi ai Institutului Politehnic Bucureşti cum ar fi: prof.dr.ing. Gheorghe Manea, membru corespondent al Academiei Române şi şeful Catedrei de Organe de Maşini, prof.dr.ing. Dumitru Tutunaru, decanul Facultăţii de Mecanică şi prof.dr.ing. Cornel Severineanu, unii dintre aceştia fiind absolvenţi ai unor universităţi tehnice de prestigiu din Germania.

În anul 1972 Catedra de Teoria Mecanismelor şi-a schimbat sediul din localul din Moxa, clădire cu valoare istorică de patrimoniu, în noul local, corp JC, alături de Facultatea de Transporturi, întreaga aripă fiind sub directa coordonare, sub aspectul proiectării, a prof.dr.doc.şt.ing. N.I. Manolescu.

În perioada 1962-1973 Catedra de Teoria Mecanismelor a avut drept şef de catedră pe prof.dr.doc.şt.ing. N.I. Manolescu, membru corespondent al Academiei Romane, şi s-a aflat sub egida Facultăţii de Transporturi, iar din 1973 până în 1975 sub aceea a Facultăţii de Mecanică Agricolă, perioadă în care şef de catedră a fost prof.dr.doc.ing. Christian Pelecudi.

În 1973 catedra a fost integrată în Catedra de Mecanică şi Teoria Mecanismelor avându-l ca şef de catedră pe prof.dr.doc.ing. Christian Pelecudi în prima parte, până la plecarea sa ca visiting professor al Universităţii Tehnice Poitiers – Franţa.

În anul 1976 catedra a redevenit independentă, şef de catedră fiind iar prof.dr.doc.ing. Christian Pelecudi, revenit din Franta.

Între anii 1976-1984 Catedra de Teoria Mecanismelor s-a dezvoltat sub aspect academic prin disciplinele noi introduse şi sub aspect al cercetării fundamentale şi aplicative.

Profesorul Dr. Doc. Ing. Christian Pelecudi a militat în permanenţă pentru dezvoltarea metodelor analitice (fără a renunţa la metodele grafice, intuitive), punând bazele cercetării româneşti în domeniul informaticii, a softului, a automatizărilor şi robotizărilor. Colectivul catedrei de Teoria Mecanismelor (astăzi Teoria Mecanismelor şi a Roboţilor) din Universitatea Politehnică Bucureşti a avut în permanenţă în obiectiv creearea şi dezvoltarea ştiinţelor mecatronice, a metodelor numerice, a graficii computerizate, cât şi a metodelor analitice susţinute de calculator. S-au creeat şi dezvoltat foarte multe metode de calcul numeric, analitic, în domeniile inginereşti (mecanică, mecanisme, rezistenţa materialelor, organe de maşini, termotehnică şi maşini termice, mecanica fluidelor şi hidraulică, tehnologia construcţiilor de maşini, maşini unelte, motoare termice, mecanică fină, autovehicule rutiere şi de cale ferată, tehnica transporturilor, automatică, matematică, robotică şi mecatronică, etc.).

Softul a fost dezvoltat împreună şi cu diverşi specialişti de la catedrele din diversele domenii amintite. S-a colaborat mai intens cu specialiştii catedrelor de matematici din UPB, dar şi cu cei de la catedra de automatică (tot din UPB).

Ȋn anii 1980 s-au pus bazele SRR (Societatea Română de Robotică).

Din 1981 cu o frecvenţa anuală s-a creeat şi desfăşurat Simpozionul Internaţional de Roboţi Industriali, care era susţinut numai în cadrul UPB, de colectivul TM (astăzi TMR).

Astfel, în anul 1983 s-a creat Centrul de Cercetare şi Dezvoltare pentru Roboţi Industriali – MEROTEHNICA susţinut prin contracte de cercetare ştiinţifică din domeniul roboţilor şi al mecanismelor, de către acelaşi colectiv.

Între anii 1985-1990 catedra a fost integrată în Catedra de Organe de Maşini, aceasta devenind Catedra de Organe de Maşini şi Mecanisme.

În anul 1990 s-a recreat Catedra de Teoria Mecanismelor şi a Roboţilor, ca demers al prof.dr.doc.ing.Christian Pelecudi. La primele alegeri din 1990 a devenit însă şef de catedră prof.dr.ing. Iosif Tempea (considerându-se că este mai tânăr).

În ultima perioadă au activat ca profesori consultanţi şi conducători de doctorat Acad. prof. dr. doc. şt. ing. Nicolae I. Manolescu, membru corespondent al Academiei Române şi Ambasador prof. dr. doc. şt. ing. Radu C. Bogdan, profesor emerit (mulţi ani ambasadorul României în Japonia).

De-a lungul istoriei sale Catedra de Teoria Mecanismelor şi a Roboţilor s-a bucurat de activitatea şi prezenţa unor distinşi profesori şi cercetători ca N.I. Manolescu, membru corespondent al Academiei Romane, decanul Facultăţii de Transporturi 1957-1972, întemeietorul ARoTMM (Asociatia Romana pentru Teoria Mecanismelor si a Masinilor), cel care a semnat din partea Romaniei documentul prin care s-a constituit IFToMM (Federatia Internationala de Teoria Mecanismelor si a Masinilor), şeful Catedrei de Teoria Mecanismelor 1962-1972 (profesor consultant în perioada 1973-1993); Cornel Severineanu; Dumitru Tutunaru – decanul Facultăţii de Mecanică (decedat în 1972); Christian Pelecudi – vicepreşedinte IFToMM, şeful Catedrei de Teoria Mecanismelor 1972-1984, întemeietorul roboticii si mecatronicii romanesti, creatorul SRR (Societatea Română de Robotică) sau ARR (Asociaţia Română de Robotică), (decedat în 1991); Radu C. Bogdan - 1974-1979 Ministru Adjunct al Învăţământului, 1977-1981 Rector al Universităţii Transilvania din Braşov, 1981-1988 Ambasador al României în Japonia; Vasile Gheleşel; Grigore Sârbu; Gheorghe Popa (decedat în 1981), ş.a.

Din prima generaţie a catedrei menţionăm pe prof.dr.ing. Iosif Tempea (şef de catedră 1990-2008), prof.dr.ing. Păun Antonescu, prof.dr.ing. Leonard Buda (pensionat în 2007), prof.dr.ing. Mihai Dranga (pensionat în 2007), prof.dr.ing.Aurel Martineac (pensionat în 2007), ş.l. ing. Tiberiu Ardeleanu (plecat din U.P.B. în 1974).

În această primă perioadă au funcţionat în calitate de cadre didactice titulare sau asociate următorii: Iolanda Roban, Ion Erceanu, Mihai Pielmuş. Din 1972 s-au integrat în cadrul catedrei prin concurs, următoarele cadre didactice: Adriana Comănescu (1972), Barbu Grecu (1973), Victor Moise (1977), Dan State (Canada), Ion Simionescu (1977), Daniela Terme (1977), Gabriela Popa (1977), Marin Ene (Canada), Aurel Candrea (USA), Mircea Stoenescu (decedat în 1998), Marin Neacşa, Sorin Pascu (USA), Florian Petrescu (1982), Constantin Ocnărescu (1981), George Adîr (1982), Iulian Tabără (1985), Alina Spânu (1982), Dan Ulmer (USA), Ovidiu Antonescu.

În colectivul de cercetare MEROTEHNICA, pe lângă cadrele didactice mai sus amintite şi-au mai desfăşurat activitatea şi cercetătorii Sebastian Mazalu, Alexandru Cornea, Mihai Petroniu, Ion Ion, etc.

S-au perfecţionat în cadrul activităţii de doctorat tineri ca Dănuţ Dugăeşescu, Carmen Tănase, Alexandru Gabor, Victor Gabriel Adîr, Adrian Popescu şi mulţi alţii.

În simpozioanele internaţionale IFToMM intitulate SYROM, care s-au desfăşurat cu o frecvenţă de patru ani începând cu anul 1973, au fost prezentate realizările ştiinţifice ale multor cadre didactice din ţară şi din întreaga lume, în prezenţa unor personalităţi ştiinţifice ca I.I. Artoboleski, P. Lebedev, B. Roth, E. Dijksman, K. Luck, J. Prendis, G. Bogelsack, G. Dietriech, M. Constantinov, E.. Filemon, J. Angeles, Nasco Ignatov Anghelov, şi mulţi alţii. Şcoala naţională de Teoria Mecanismelor şi cea de Robotică devenind astfel recunoscută pe plan mondial.

 

Societatea de Robotică din România Filiala BUCUREŞTI

Societatea de Robotică din România

Filiala BUCUREŞTI

·       Sediu :

 

UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCUREŞTI

Facultatea de I.M.S.T.

Catedra de Teoria Mecanismelor şi a Roboţilor

Splaiul Independenţei, 313

Cod: 060032; BUCUREŞTI; ROMÂNIA
Tel : 021 4029632; 021 4029252

 

 
  Today, there have been 2 visitors (10 hits) on this page!  
 
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=